نخستین گشت‌زنی زمینی مشترک نیروهای ترکیه و آمریکا در شمال سوریه آغاز شد

ایجاد منطقه امن در شرق رودخانه فرات در شمال سوریه

استانبول, , İnteraz - 08 سپتامبر 2019, 11:42

نخستین گشت‌زنی زمینی مشترک نیروهای ترکیه و آمریکا در چارچوب ایجاد منطقه امن در شرق رودخانه فرات در شمال سوریه آغاز شد

 

 

 

 

 

2 / 18
 
3 / 18
 
4 / 18
 
5 / 18
 
6 / 18
 
7 / 18
 
8 / 18
 
9 / 18
 
10 / 18
 
11 / 18
 
12 / 18
 
13 / 18
 
14 / 18
 
15 / 18
 
16 / 18
 
17 / 18
 
18 / 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد