لحظه شروع حریق مخزن ضایعات نفتی پالایشگاه تهران

لحظه شروع حریق مخزن ضایعات نفتی پالایشگاه تهران
05 ماه ژوئن 2021, 13:08

لحظه شروع حریق مخزن ضایعات نفتی پالایشگاه تهران