حماس تصاویری از شهر زیرزمینی خود که متشکل از تونل های پیچیده است، به نمایش گذاشت

حماس تصاویری از شهر زیرزمینی خود که متشکل از تونل های پیچیده است، به نمایش گذاشت
22 ماه مه 2021, 11:23

حماس تصاویری از شهر زیرزمینی خود که متشکل از تونل های پیچیده است، به نمایش گذاشت.