ويرانيها درحومه پایتخت اسرائيل بعد از موشكهاي فلسطينيان

ويرانيها درحومه پایتخت اسرائيل بعد از موشكهاي فلسطينيان
11 ماه مه 2021, 23:34

ويرانيها در پایتخت اسرائيل تل ابیب بعد از موشكهاي فلسطينيان