هندوستانیها برای سوزاندن مرده های کرونایی جا پیدا نمی کنند

هندوستانیها برای سوزاندن مرده های کرونایی جا پیدا نمی کنند
06 ماه مه 2021, 13:41

مردم هندوستان برای سوزاندن مرده هایی که بر اثر ویروس کرونا فوت کرده اند، جا پیدا نمى کنند.