پرتاب حد اقل 15 موشك از غزه به اسرائيل

پرتاب حد اقل 15 موشك از غزه به اسرائيل
24 آوریل 2021, 10:20

ارتش اسرائيل امروز صبح گفت كه از غزه 15 موشك پرتاب شده و فقط 4 موشك توسط "گنبد آهنين" زده شده است.