فوتبال 120 سال پیش چگونه بود؟ اولین فیلمبرداری از بازی

فوتبال 120 سال پیش چگونه بود؟ اولین فیلمبرداری از بازی
02 آوریل 2021, 10:12

فوتبال ۱۲۰ سال پیش چگونه بود؟ اولین فیلمبرداری از بازی. این بازی در شهر روترهام انگلستان در سال ۱۹۰۲ بین دو تیم این شهر برگزار شد.