الهام علی اف در شهر شوشای آزاد شده از کاخ پناهعلی‌خان جوانشیر دیدن کرد

الهام علی اف در شهر شوشای آزاد شده از کاخ پناهعلی‌خان جوانشیر دیدن کرد
17 مارس 2021, 11:38

الهام علی اف رییس جمهور آذرایجان در شهر شوشای آزاد شده از کاخ پناهعلی‌خان جوانشیر دیدن کرد. کاخی که از طرف نیروهای ارمنستان ویران شده است.