تصاویرى از رفتار وحشیانه نظامیان اسرائيل با کودکان فلسطینی

تصاویرى از رفتار وحشیانه نظامیان اسرائيل با کودکان فلسطینی
11 مارس 2021, 10:07

نظامیان رژیم اسرائيل ديروز ۵ کودک فلسطینی ۸ تا ۱۲ ساله را در جنوب الخلیل بازداشت کردند