حزب الله با انتشار ویدئویی تهدید به حمله به اهداف نظامی اسرايیل کرد

حزب الله با انتشار ویدئویی تهدید به حمله به اهداف نظامی اسرايیل کرد
18 فوریه 2021, 10:44

حزب الله با انتشار ویدئویی تهدید به حمله به اهداف نظامی رژيم صهيونيستی که در مناطق غیرنظامی جاسازی شده است.