حمله به قرارگاه آمريكا در اربيل، 5 نفر از جمله يك آمريكايي مجروح شد

حمله به قرارگاه آمريكا در اربيل، 5 نفر از جمله يك آمريكايي مجروح شد
16 فوریه 2021, 09:22

حمله به قرارگاه آمريكا در اربيل، 5 نفر از جمله يك آمريكايي مجروح شد . يك پيمانكار كشته شد.