اولین محصول شرکت مرسدس بنز در کوچه های آلمان بعد از 100 سال

اولین محصول شرکت مرسدس بنز در کوچه های آلمان بعد از 100 سال
06 فوریه 2021, 13:30

اولین محصول شرکت مرسدس به نام مرسدس ویکتوریا در کوچه های آلمان بعد از ۱۰۰ سال.