نماز جماعت سربازان آذربايجانى در هواي برفي

نماز جماعت سربازان آذربايجانى در هواي برفي
08 ژانویه 2021, 14:23

نماز جماعت سربازان آذربايجانى در هواي برفي در سرزمينهاي آزاد شده