ارمنيها در مساجد مناطق اشغالى قره باغ خوك نگه مى دارند

ارمنيها در مساجد مناطق اشغالى قره باغ خوك نگه مى دارند
22 اکتبر 2020, 10:41

ارمنیها در مساجد مناطق اشغالی خوک نگه می دارند. این تصاویر مربوط به مسجد تاریخی امام حسین (ع) شهر زنگیلان است که چند روز پیش آزاد شده است.