ارتش آذربایجان انتقام گنجه را این گونه در جبهه جنگ گرفت

ارتش آذربایجان انتقام گنجه را این گونه در جبهه جنگ گرفت
17 اکتبر 2020, 12:00

ارتش آذرایجان انتقام گنجه را این گونه در جبهه جنگ گرفت. گفتنی است که دیشب در حمله بالستیک ارمنستان به مرکز گنجه حد اقل ۱۳ غیر نظامی شهید شدند.