در بمباران شب گذشته ارمنستان در مرکز شهر گنجه بیش 25 خانه ویران شده است

در بمباران شب گذشته ارمنستان در مرکز شهر گنجه بیش 25 خانه ویران شده است
17 اکتبر 2020, 09:46

ارمنستان دوباره (17,10,2020) مركز شهر گنجه را با موشك بالستيك زد، تعداد شهداي حمله اخير به 14 رسيد، بيست و پنج خانه ويران شده و ليس از 40 نفر زخمي شده است