الهام علي اف: ايران جلو ورود اسلحه به ارمنستان را گرفته است

الهام علي اف: ايران جلو ورود اسلحه به ارمنستان را گرفته است
16 اکتبر 2020, 18:32

الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان: ما در باره ورود اسلحه از طريق ايران به ارمنستان دليلي نداريم. بر عكس ايران و گرجستان جلو ورود اسلحه هم از طريق هوائي و هم از طريق خشكي را گرفته أند و ما بابت اين تشكر مي كنيم.