رئيس فیسبوک: ما باید برای ناآرامیهای بعد از انتخابات آمریکا آماده باشیم

رئيس فیسبوک: ما باید برای ناآرامیهای بعد از انتخابات آمریکا آماده باشیم
09 سپتامبر 2020, 16:35

مارک زاکربرگ (فیسبوک) : ما و رسانه های دیگر باید برای ناآرامیهای بعد از انتخابات آمریکا آماده باشیم