تشكر الهام علي اف از ايران در ديدار سفير عباس موسوى

تشكر الهام علي اف از ايران در ديدار سفير عباس موسوى
08 سپتامبر 2020, 16:24

رییس جمهور آذربایجان به خاطر موضعگیری ایران درچهارچوب مجامع بین المللی در باره قره باغ تشکر کرد.