رژه طرفداران مسلح ترامپ و واکنش مسلحین ‌BLM

رژه طرفداران مسلح ترامپ و واکنش مسلحین ‌BLM
07 سپتامبر 2020, 11:48

رژه طرفداران مسلح ترامپ و واکنش مسلحین ‌'BLM'. آمریکا به کجا میرود؟!