صحنه جنایت مرگ «جرج فلوید» این بار در فلسطین

صحنه جنایت مرگ «جرج فلوید» این بار در فلسطین
02 سپتامبر 2020, 16:23

نظامیان اشغالگر اسرائیلی «خیری حنون» مرد مسن ۶۴ ساله فلسطینی را در روستای شوفه هدف حمله وحشیانه قرار دادند