عراقی‌ها به دلیل پخش رقص و آواز در شب عاشورا، دفتر شبکه دجله را آتش زدند

عراقی‌ها به دلیل پخش رقص و آواز در شب عاشورا، دفتر شبکه دجله را آتش زدند
01 سپتامبر 2020, 09:41

 

عراقی‌ها به دلیل پخش رقص و آواز در شب عاشورا، دفتر شبکه دجله را آتش زدند