انفجار بيروت در دوربین عروس و داماد - همه چیز در شهر از جمله عروسی به هم خورد

انفجار بيروت در دوربین عروس و داماد - همه چیز در شهر از جمله عروسی به هم خورد
05 آگوست 2020, 13:21

انفجار بيروت در دوربین عروس و داماد - همه چیز در عروسی به هم خورد. نصف بیروت ویران شده یا خسارت دیده است.