تصاویری از پاسخ کوبنده ارتش جمهوری آذربایجان به تجاوز ارمنستان

تصاویری از پاسخ کوبنده ارتش جمهوری آذربایجان به تجاوز ارمنستان
14 جولای 2020, 09:06

 

تصاویری از پاسخ کوبنده ارتش جمهوری آذربایجان به تجاوز ارمنستان (۱۲/۰۷/۲۰۲۰)