تشييع شهداي جمهوری آذربايجان با شعارهاي "يا علي" ، "يا حسين"

تشييع شهداي جمهوری آذربايجان با شعارهاي "يا علي" ، "يا حسين"
14 جولای 2020, 08:57

تشييع شهداي جمهوری آذربايجان با شعارهاي "يا علي" ، "يا حسين" (12٫07٫2020)