تصاویر هوایی از آتش گرفتن ناو هواپيمابر بزرگ آمریکا

تصاویر هوایی از آتش گرفتن ناو هواپيمابر بزرگ آمریکا
13 جولای 2020, 09:00

 تصاویر هوایی از آتش گرفتن ناو هواپيمابر بزرگ آمریکا USS Bonhomme Richard، در سواحل سن دیگو آمریکا 2020.07.12