کاخ سفید می گوید بعد از یک ماه منطقه خودمختار سیاتل را از معترضین پس گرفت

کاخ سفید می گوید بعد از یک ماه منطقه خودمختار سیاتل را از معترضین پس گرفت
02 جولای 2020, 11:54

کاخ سفید می گوید بعد از یک ماه منطقه خودمختار سیاتل را از معترضین پس گرفت معترضین(غیر از اون تعدادی که دستگیر شدن)برای پس گرفتن منطقه در مرز سابق منطقه خودمختار چَز، تجمع کردن. (چز به دستور شهردار سیاتل بازپس گرفته شده.ولی ترامپ این رو یک افتخار به اسم خودش نوشته)