سی و یکمین روز اعتراضها در آمریکا/زیر گرفتن معترضین توسط پلیس دیترویت

سی و یکمین روز اعتراضها در آمریکا/زیر گرفتن معترضین توسط پلیس دیترویت
29 ماه ژوئن 2020, 08:54

 

سی و یکمین روز اعتراضها در آمریکا/زیر گرفتن معترضین توسط پلیس دیترویت