جانشین ابوبکر البغدادی عبدالناصر قرداش بازداشت شد

جانشین ابوبکر البغدادی عبدالناصر قرداش بازداشت شد
21 ماه مه 2020, 09:37

سازمان اطلاعات عراق از بازداشت «عبدالناصر قرداش» جانشین احتمالی ابوبکر البغدادی خبر داد.