ساکنان دو روستا در سوریه از ورود کاروان آمریکایی به روستای خود جلوگیری کردند

ساکنان دو روستا در سوریه از ورود کاروان آمریکایی به روستای خود جلوگیری کردند
13 ماه مه 2020, 10:47

ساکنان روستاهای دشیشه و قاهره در غرب شهر تل تمر (حومه حسکه) از ورود کاروان آمریکایی به روستای خود جلوگیری کردند و کاروان مجبور می شوند مسیر خود را تغییر دهد.