اولین فیلم از ناوچه کنارک بعد از اصابت موشک در عملیات دریایی

اولین فیلم از ناوچه کنارک بعد از اصابت موشک در عملیات دریایی
11 ماه مه 2020, 19:44

اولین فیلم از ناوچه کنارک بعد از اصابت موشک در عملیات دریایی در این حادثه ۱۹نفر ازکارکنان نیروی دریایی ارتش شهید و ۱۵نفر مجروح شدند.