برد پیت نسخه غلط ترامپ را این گونه دست انداخت

برد پیت نسخه غلط ترامپ را این گونه دست انداخت
28 آوریل 2020, 12:43

در برنامه «ساتردی نایت لایو» که با حضور برد پیت از خانه انجام شد، این بازیگر در نقش یک پزشک دستورالعمل‌های غلط ترامپ درباره کرونا را دست انداخت.