ویرانیها بعد از تجاوز آمریکا به فرودگاه کربلا

ویرانیها بعد از تجاوز آمریکا به فرودگاه کربلا
13 مارس 2020, 16:18

ویرانیها بعد از تجاوز آمریکا به فرودگاه کربلا٫ در این حمله یک کارگر شهید شد.