زمانی که جبهة النصره برای پهباد سرنگون شده خودی شادمانی می کند

زمانی که جبهة النصره برای پهباد سرنگون شده خودی شادمانی می کند
02 مارس 2020, 11:37

زمانی که جبهة النصره برای پهباد سرنگون شده خودی شادمانی می کند. لازم به ذکر است که این پهباد ترکیه از طرف ارتش سوریه مورد هدف قرار گرفته بود.