زمانی که پهپاد حوثیها از عقب وارد نفربر «برادلی» سعودی-آمریکایی می شود

زمانی که پهپاد حوثیها از عقب وارد نفربر «برادلی» سعودی-آمریکایی می شود
14 فوریه 2020, 10:43

زمانی که پهپاد کامیکادزه حوثیها از پشت وارد نفربر «برادلی» سعودی-آمریکایی می شود