سرباز اسراییلی به معترضان فلسطینی: ده دقیقه استراحت کنیم بعد...

سرباز اسراییلی به معترضان فلسطینی: ده دقیقه استراحت کنیم بعد...
03 فوریه 2020, 10:08

سرباز اسراییلی به معترضان فلسطینی در حین درگیری الخلیل: ده دقیقه استراحت کنیم بعد شروع کنید! فلسطینیها چند روزی است در کرانه باختری و غزة به «معامله قرن» ترامپ اعتراض می کنند.