تظاهرات گسترده در یمن در محکومیت طرح «معامله ترامپ»

تظاهرات گسترده در یمن در محکومیت طرح «معامله ترامپ»
31 ژانویه 2020, 12:22

میلیون‌های یمنی در صنعا، پایتخت این کشور و صعدة در محکومیت طرح «معامله ترامپ» در خیابان ها حاضر شدند.