لحظه انفجار و زخمی شدن خبرنگار شبکه روسی در سوریه

لحظه انفجار و زخمی شدن خبرنگار شبکه روسی در سوریه
30 ژانویه 2020, 11:02

لحظه انفجار و زخمی شدن خبرنگار روسی  وفاء شبروني  در سوریه