لحظه دخول ارتش سوریه به شهرک استراتژی معرة نعمان در ادلب

لحظه دخول ارتش سوریه به شهرک استراتژی معرة نعمان در ادلب
29 ژانویه 2020, 15:24

لحظه دخول ارتش سوریه به شهرک استراتژی معرة نعمان در ادلب