اشک‌های رهبر انقلاب اسلامی ایران هنگام اقامه نماز بر پیکر حاج‌قاسم

اشک‌های رهبر انقلاب اسلامی ایران هنگام اقامه نماز بر پیکر حاج‌قاسم
06 ژانویه 2020, 11:21

اشک‌های رهبر انقلاب اسلامی ایران هنگام اقامه نماز بر پیکر حاج‌قاسم