ضربات هوایی و موشکی وحشتناک به النصره در ادلب

ضربات هوایی و موشکی وحشتناک به النصره در ادلب
28 دسامبر 2019, 15:19

ضربات هوایی و موشکی وحشتناک در چند روز اخیر به النصره