ارتش سوریه 30 منطقه در شرق ادلب را آزاد کرد

ارتش سوریه 30 منطقه در شرق ادلب را آزاد کرد
24 دسامبر 2019, 11:26

ارتش سوریه 30 منطقه در شرق ادلب از جمله شهرک جرجناز را از النصره آزاد کرد.