درخشش بازیکنان ایرانی در لیگ جمهوری آذربایجان

درخشش بازیکنان ایرانی در لیگ جمهوری آذربایجان
25 نوامبر 2019, 15:25

پیمان بابایی و مهدی شریفی هر دو در تیم سومقاییت بازی می کنند و هر دو بیشترین گل را در این موسم بازیها زده اند.