خسارت هنگفت آشوبگران به اموال عمومی در شهرهای مختلف ایران

خسارت هنگفت آشوبگران به اموال عمومی در شهرهای مختلف ایران
19 نوامبر 2019, 10:10

تیراندازی اشرار مسلح به مردم, دوربین های مدار بسته در اغتشاشات چند روز گذشته تصاویر اشرار مسلح که در حال شلیک به مردم هستند را ضبط کرده اند.