خسارت آشوبگران به اموال عمومی بعد از گرانی بنزین

خسارت آشوبگران به اموال عمومی بعد از گرانی بنزین
18 نوامبر 2019, 13:51

خسارت آشوبگران به اموال عمومی/ از آتش زدن خودروها و بانک‌ها تا زیر گرفتن مامور ناجا. بیش از ۱۰۰ بانک و فروشگاه غارت شد.