اولین تصاویر از دستگیری «سلطان فولاد»

اولین تصاویر از دستگیری «سلطان فولاد»
14 نوامبر 2019, 09:41

سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه با بخش خبری 20:30 درباره نحوه دستگیری «رسول دانیال زاده» معروف به «سلطان فولاد» توضیح داد.