طرحی جالب از روحانی برای کمک به 18 میلیون خانواده ایرانی که در فشار اقتصادی هستند

طرحی جالب از روحانی برای کمک به 18 میلیون خانواده ایرانی که در فشار اقتصادی هستند
11 نوامبر 2019, 13:08

روحانی: از ماه آینده طرحی برای کمک به ۱۸میلیون خانواده ایرانی که در فشار اقتصادی هستند را اجرا می‌کنیم.