کردها نیروهای روسی و ترکی را سنگباران کردند

کردها نیروهای روسی و ترکی را سنگباران کردند
08 نوامبر 2019, 15:56

کردهای سوریه نیروهای روسی و ترکی را که به صورت مشترک گشتزنی می کنند٫ سنگباران کردند