ارتش سوریه بعد از ۷ سال وارد چاههای نفتی در شرق کشور شد

ارتش سوریه بعد از ۷ سال وارد چاههای نفتی در شرق کشور شد
06 نوامبر 2019, 11:29

ارتش سوریه بعد از ۷ سال وارد چاههای نفتی در شرق کشور شد.