نیروهای ترکیه خواهر البغدادی را دستگیر کرده اند

نیروهای ترکیه خواهر البغدادی را دستگیر کرده اند
05 نوامبر 2019, 13:43

نیروهای ترکیه خواهر سرکرده داعش خانوم رسمیه العواد را در شهر اعزاز سوریه دستگیر کرده اند.